TANITA измервания

От около 10 години контролирам (само наблюдавам) физическите показатели на тялото с TANITA. Ще вметна, че не правя реклама на TANITA, поне никой не ми плаща. Нямам нищо против, да рекламирам нещо, което смятам за полезно и използвам. Както и да е… кои показатели наблюдавам?

Тегло (кг)
Това няма какво да се обяснява, всеки ползва кантарче.

BMI – е английското съкращение за Body Mass Index, което в превод означава индекс на телесното тегло. Това е метод за определяне на здравния риск от затлъстяване въз основа на телесното тегло и височината. BMI представлява число, което ви в поставя в определена категория в зависимост от теглото и ръстта, като се вземат предвид годините и пола.

Общи (подкожни) мазнини (%) – В моята таблица еFAT
Това е теглото на общите мазнини, отнесено към общото тегло ( % – изразено в проценти).

Вода (%) 
Въпреки че този процент (количеството на течностите, отнесено към общото ви тегло) варира през различните часове на денонощието, измерването е важно.

Костна маса (кг)
Ще измерим общата ви костна маса – количеството на калций и други минерали, изграждащи костната ви система. Не го попълвам в таблицата, но го наблюдавам.

Мускулна маса (кг) – в таблицата записвам Мускул %
Общата маса на всички мускули в тялото. Може да се срещне в някои таблици и като „Сухо тегло (вещество)“ – всичко различно от вода и мазнини.

Тип физика – записал съм го като Боди индекс
Въз основа на измерените параметри анализаторът ще ви класира в една от 9-те групи според физическия ви тип (не само дали попадате в групата на слабите, нормално сложените или пълните, но и в съответната подгрупа).  Ще трябва да добавя 9-те групи някой ден – коя какво значи.

Базов калориен баланс (BMR)
Ще научите колко е вашият базов калориен баланс (Basal Metabolic Rate – BMR): минималното количество енергия (изразено в kcal), от което се нуждае организма в продължение на 24 часа и в състояние на покой, за да поддържа жизнените си функции (вкл. дишане, кръвообръщение, телесна температура и пр.). Не записвам

Метаболитна възраст (год.) – записвам като Стареене…
Този параметър показва на колко години реално е моя метаболизъм. Ако стойността му е по-висока от биологичната възраст, налице е забавяне на обмяната на веществата.

Висцерални (вътрешни) мазнини – В моята таблица е Вътр.FAT
Вътрешните (висцерални) мазнини обгръщат вътрешните органи (става дума предимно за коремната област).

Вашият коментар