Отговорност!

 Авторът споделя личен опит. Всеки, решил да спазва хранителен или тренировъчен режим, го прави на собствена отговорност. Задължително се консултирайте с личния си лекар, за всеки хранителен режим, който сте решили да спазвате, особено тези взети от интернет. Най-вече от сайтове, които са „анонимни“, такива на които автора е неизвестен. Ако сте решили да ползвате съвети на сайт, винаги се обърнете лично към автора. Ако не можете да откриете автора… то какъв съвет приемате и ползвате, и от къде знаете, че авторът е компетентен в тази област?! Пак казвам: Винаги се консултирайте с личен лекар, когато ползвате хранителни и тренировъчни режими. Особено внимавайте с такива взети от интернет. Потретвам, в сайта споделям личен опит!

 Текстовете и коментарите, публикувани на сайт „www.bgtrener.com“ имат единствено информативен характер и в никакъв случай НЕ трябва, да се възприемат като професионална консултация в областта на медицината, спорта, храненето и диетологията. Авторът на сайта, както и всички други хора, участвали в изготвянето на материалите в него не са отговорни за каквито и да било само-диагнози, поставени от потребителите на базата на информация, публикувана в сайта. Посетителите следва да декларират, че ползват публикуваната информация на своя собствена отговорност и авторите не са отговорни за възникването на директни или косвени щети от използването на тази информация. При необходимост винаги се консултирайте с личния си лекар или друг медицински специалист в случай, че сте обезпокоени за вашето здраве! Гореизложеното засяга и всички уеб страници и материали, достъпът до които се осигурява посредством текстови хиперлинкове и изображения/банери, поставени в този сайт.

Share on FacebookShare on VKEmail this to someoneTweet about this on Twitter
Защо не споделиш?