E – Index

Индекс на Е-номера (легенда за използване и малко обяснения E-Index)

По номера:

Е100 – безвредна

Е101 – безвредна

Е102 – опасни добавки

E103 – безвредна

E104 – безвредна

E105 – безвредна

Е106 – ………………………………….

Е107 – ……………………………………

Е108 – ……………………………………

Е109 – …………………………………….

Е110 – опасни добавки

Е111 – безвредна

Е112 -………………………………..

Е113 – …………………………………

Е114 – …………………………………….

Е115 – ……………………………….

Е117 – ……………………………………

Е118 – ……………………………………

Е119 – ……………………………………………

Е120 – опасни добавки – още инфо: E-120-karmin (червено багрило) е смес от червеи cachinel

Е121 – безвредна

Е122 – …………………..

Е123 – Внимание РАК! E123 е много СЪЗДАВАЩ РАК. Забранен в САЩ и страните от ОНД. Обърнете специално внимание на добавките E123 / E110 в следните храни: Jelly beans, SMARTIES, винена дъвка HARIBO, шоколадови копчета, крем пудинг, рибни пръчици IGLO, KRAFT Dorahm с крем фреш, KRAFT салам, сирене за мазане, ванилов пудинг E102 , Е110, готови сосове всякакви. [примери са взети от немска селекция от храни в супермаркета]

Е124 – опасни добавки

Е125 – подозрителни ???

Е126 – безвредни добавки

Е127 – ………………………………………

Е128 – ……………………………………….

Е129 – ………………………………………..

Е130 – безвредни добавки

Е131 – канцерогенни добавки !!!!

Е132 – безвредни добавки

Е133 – …………………………………………

Е134 – …………………………………………..

Е135 – ……………………………………………

Е136 – ………………………………………….

Е137 – ……………………………………………

Е138 – ……………………………………………

Е139 – ……………………………………………

Е140 – безвредни добавки

Е141 – подозрителни добавки ???

Е142 – канцерогенни добавки !!!

Е143 – ……………………………………………

Е144 – ……………………………………………

Е145 – ……………………………………………

Е146 – ……………………………………………

Е147 – ……………………………………………

Е148 – ……………………………………………

Е149 – ……………………………………………

Е150 – подозрителни добавки ???

Е151 – безвредни добавки

Е152 – безвредни добавки

Е153 – подозрителни добавки

Е154 – …………………………………………..

Е155 – …………………………………………..

Е156 – …………………………………………..

Е157 – ……………………………………………

Е158 – …………………………………………….

Е159 – …………………………………………….

Е160 – безвредни добавки

Е161 – безвредни добавки

Е162 – безвредни добавки

Е163 – …………………………….

Е164 – ………………………………

Е165 – ………………………………

Е166 – ……………………………….

Е167 – ………………………………..

Е168 – …………………………………

Е169 – …………………………………

Е170 – безвредни добавки

Е171 – подозрителни добавки ???

Е172 – подозрителни добавки

Е173 – подозрителни добавки (алуминиев оцветител),

Е174 – безвредни добавки

Е175 – безвредни добавки

Е176 – …………………………….

Е177 – ……………………………..

Е178 – ………………………………

Е179 – ……………………………..

Е180 – безвредни добавки

Е181 – безвредни добавки

Е183 – ………………………………….

Е184 – ………………………………….

Е185 – ………………………………….

Е186 – ………………………………….

Е187 – ………………………………….

Е188 – ………………………………….

Е189 – ………………………………….

Е190 – ………………………………….

Е191 – ………………………………….

Е192 – ………………………………….

Е193 – ………………………………….

Е194 – ………………………………….

Е195 – ………………………………….

Е196 – ………………………………….

Е197 – ………………………………….

Е198 – ………………………………….

Е199 – ………………………………….

Е200 – Здравословни проблеми – Разрушаване на витамин B12 (безвредна)

Е201 – безвредни добавки

Е202 – безвредни добавки

Е203 – безвредни добавки

Е204 – ……………………………

Е205 – …………………………….

Е206 – …………………………….

Е207 – …………………………….

Е208 – …………………………….

Е209 – …………………………….

Е210 – канцерогенни добавки !!!

Е211 – канцерогенни добавки !!!

Е212 – ……………………………………..

Е213 – канцерогенни добавки

Е214 – канцерогенни добавки !!!

Е215 – канцерогенни добавки !!!

Е216 – канцерогенни добавки !!!

Е217 – канцерогенни добавки !!!

Е218 – ………………………………………

Е219 – ………………………………………

Е220 – Здравословни нарушения – Чревни нарушения

Е221 – Здравословни нарушения – Чревни нарушения

Е222 – ……………………………………………………………………..

Е223 – Здравословни нарушения – Чревни нарушения

Е224 – Здравословни нарушения – Чревни нарушения

Е225 – ………………………………………………………………………

Е226 – ………………………………………………………………………

Е227 – ………………………………………………………………………

Е228 – ………………………………………………………………………

Е229 – ………………………………………………………………………

Е230 – Здравословни нарушения – кожни заболявания

Е231 – Здравословни нарушения – кожни заболявания

Е232 – Здравословни нарушения – кожни заболявания

Е233 – Здравословни нарушения – кожни заболявания (безвредна)

Е234 – ………………………………………………………………………

Е235 – ………………………………………………………………………

Е236 – безвредна

Е237 – безвредна

Е238 – ……………………………….

Е239 – канцерогенна добавка !!!

Е240 – подозрителна добавка ???

Е241 – подозрителна добавка ???

Е242 – ………………………………..

Е243 – ………………………………..

Е244 – ………………………………..

Е245 – …………………………………

Е246 – …………………………………

Е247 – ………………………………..

Е248 – …………………………………..

Е249 – ………………………………….

Е250 – ………………………………..

Е251 – ………………………………….

Е252 – …………………………………

Е253 – …………………………………

Е254 – ………………………………..

Е255 – ………………………………..

Е256 – ……………………………….

Е257 – ……………………………….

Е258 – ……………………………….

Е259 – …………………………………

Е260 – безвредна добавка

Е261 – безвредна добавка

Е262 – …………………………….

Е263 – безвредна добавка

Е264 – …………………………..

Е265 – ……………………………

Е266 – …………………………

Е267 – …………………………

Е268 – ……………………………….

Е269 – ……………………………………..

Е270 – безвредна добавка

Е271 – ……………………………

Е272 – ……………………………

Е273 – ……………………………

Е274 – ………………………………

Е275 – ……………………………..

Е276 – …………………………….

Е277 – ……………………………..

Е278 – ……………………………..

Е279 – ……………………………..

Е280 – безвредна добавка

Е281 – безвредна добавка

Е282 – безвредна добавка

Е283 – ……………………………

Е284 – ………………………………

Е285 -………………………………….

Е286 – ………………………………..

Е287 – ……………………………….

Е288 – ………………………………….

Е289 – …………………………………..

Е290 – безвредна добавка

Е291 – ………………………………

Е292 – ………………………………..

Е293 – ………………………………

Е294 – ………………………………..

Е295 – ………………………………..

Е296 – ……………………………….

Е297 – ……………………………….

Е298 – …………………………………..

Е299 – ………………………………

Е300 – безвредна добака

Е301 – безвредна добака

Е302 – ………………………………..

Е303 – безвредна добавка

Е304 – ……………………………..

Е305 – безвредна добавка

Е306 – безвредна добавка

Е307 – безвредна добавка

Е308 – безвредна добавка

Е309 – безвредна добавка

Е310 – …………………………….

Е311 – Опасни добавки – нервна чувствителност???

Е312 – Опасни добавки – нервна чувствителност???

Е313 – ……………………………………

Е314 – ………………………………………..

Е315 – ………………………………………..

Е316 – ………………………………………….

Е317 – …………………………………………..

Е318 – ………………………………………

Е319 – …………………………………………

Е320 – Опасни добавки – Холестерол

Е321 – Опасни добавки – Холестерол

Е322 – Безвредни добавки –

Е323 – …………………………………

Е324 – …………………………………

Е325 – Безвредни добавки

Е326 – Безвредни добавки

Е327 – Безвредни добавки

Е328 – …………………………………

Е329 – …………………………………

Е330 – !!!! – Опасни добавки – Гниене в устата: E330 е най-опасен (канцерогенен) (съдържа се в например SCHWEPPES LEMON, АРОМАТИЗИРАНА ГОРЧИЦА, консервирани ГЪБИ)

Е331 – Безвредни добавки

Е332 –  ……………………….

Е333 – Безвредни добавки

Е334 – Безвредни добавки

Е335 – Безвредни добавки

Е336 – Безвредни добавки

Е337 – Безвредни добавки

Е338 – Опасни добавки – Храносмилателни разстройства

Е339 – Опасни добавки – Храносмилателни разстройства

Е340 – Опасни добавки – Храносмилателни разстройства

Е341 – Опасни добавки – Храносмилателни разстройства

Е342 – ………………………………

Е343 – ………………………………

Е344 – ………………………………

Е345 – ………………………………

Е346 – ………………………………

Е347 – ………………………………

Е348 – ………………………………

Е349 – ………………………………

Е350 – ………………………………

Е351 – ………………………………

Е352 – ………………………………

Е353 – ………………………………

Е354 – ………………………………

Е355 – ………………………………

Е356 – ………………………………

Е357 – ………………………………

Е358 – ………………………………

Е359 – ………………………………

Е360 – ………………………………

Е361 – ………………………………

Е362 – ………………………………

Е363 – ………………………………

Е364 – ………………………………

Е365 – ………………………………

Е366 – ………………………………

Е367 – ………………………………

Е368 – ………………………………

Е369 – ………………………………

Е370 – ………………………………

Е371 – ………………………………

Е372 – ………………………………

Е373 – ………………………………

Е374 – ………………………………

Е375 – ………………………………

Е376 – ………………………………

Е377 – ………………………………

Е378 – ………………………………

Е379 – ………………………………

Е380 – ………………………………

Е381 – ………………………………

Е382 – Безвредни добавки

Е383 – ………………………………

Е384 – ………………………………

Е385 – ………………………………

Е386 – ………………………………

Е387 – ………………………………

Е388 – ………………………………

Е389 – ………………………………

Е390 – ………………………………

Е391 – ………………………………

Е392 – ………………………………

Е393 – ………………………………

Е394 – ………………………………

Е395 – ………………………………

Е396 – ………………………………

Е397 – ………………………………

Е398 – ………………………………

Е399 – ………………………………

Е400 – Безвредни добавки

Е401 – Безвредни добавки

Е402 – Безвредни добавки

Е403 – Безвредни добавки

Е404 – Безвредни добавки

Е405 – Безвредни добавки

Е406 – Безвредни добавки

Е407 – Опасни добавки – Храносмилателни разстройства (сладолед)

Е408 – Безвредни добавки

Е409 – ……………………………..

Е410 – Безвредни добавки

Е411 – Безвредни добавки

Е412 – ………………………………

Е413 – Безвредни добавки

Е414 – Безвредни добавки

Е415 – ………………………………

Е416 – ………………………………

Е417 – ………………………………

Е418 – ………………………………

Е419 – ………………………………

Е420 – Безвредни добавки

Е421 – Безвредни добавки

Е422 – Безвредни добавки

Е423 – ……………………………….

Е424 – ……………………………….

Е425 – ……………………………….

Е426 – ……………………………….

Е427 – ……………………………….

Е428 – ……………………………….

Е429 – ……………………………….

Е430 – ……………………………….

Е431 – ……………………………….

Е432 – ……………………………….

Е433 – ……………………………….

Е434 – ……………………………….

Е435 – ……………………………….

Е436 – ……………………………….

Е437 – ……………………………….

Е438 – ……………………………….

Е439 – ……………………………….

Е440 – Безвредни добавки

Е441 – ……………………………….

Е442 – ……………………………….

Е443 – ……………………………….

Е444 – ……………………………….

Е445 – ……………………………….

Е446 – ……………………………….

Е447 – ……………………………….

Е448 – ……………………………….

Е449 – ……………………………….

Е450 – Опасни добавки – Храносмилателни разстройства

Е451 – ……………………………….

Е452 – ……………………………….

Е453 – ……………………………….

Е454 – ……………………………….

Е455 – ……………………………….

Е456 – ……………………………….

Е457 – ……………………………….

Е458 – ……………………………….

Е459 – ……………………………….

Е460 – ……………………………….

Е461 – Опасни добавки – Храносмилателни разстройства

Е462 – ……………………………………….

Е463 – Опасни добавки – Храносмилателни разстройства

Е464 – ……………………………………….

Е465 – Опасни добавки – Храносмилателни разстройства

Е466 – Опасни добавки – Храносмилателни разстройства

Е467 – ……………………………………….

Е468 – ……………………………………….

Е469 – ……………………………………….

Е470 – ……………………………………….

Е471 – Безвредни добавки

Е472 – Безвредни добавки

Е473 – Безвредни добавки

Е474 – Безвредни добавки

Е475 – Безвредни добавки

Е476 – …………………………….

Е477 – Подозрителни добавки ???

Е478 – …………………………….

Е479 – …………………………….

Е480 – Безвредни добави

Е481 – …………………………….

Е482 – …………………………….

Е483 – …………………………….

Е484 – …………………………….

Е485 – …………………………….

Е486 – …………………………….

Е487 – …………………………….

Е488 – …………………………….

Е489 – …………………………….

Е490 – …………………………….

Е491 – …………………………….

Е492 – …………………………….

Е493 – …………………………….

Е494 – …………………………….

Е495 – …………………………….

Е496 – …………………………….

Е497 – …………………………….

Е498 – …………………………….

Е499 – …………………………….

Е500 – …………………………….

Е501 – …………………………….

Е502 – …………………………….

Е503 – …………………………….

Е504 – …………………………….

Е505 – …………………………….

Е506 – …………………………….

Е507 – …………………………….

Е508 – …………………………….

Е509 – …………………………….

Е510 – …………………………….

Е511 – …………………………….

Е512 – …………………………….

Е513 – …………………………….

Е514 – …………………………….

Е515 – …………………………….

Е516 – …………………………….

Е517 – …………………………….

Е518 – …………………………….

Е519 – …………………………….

Е520 – (стабилизатори алуминиев сулфат),

Е521 – (алуминиев натриев сулфат)

Е522 – …………………………….

Е523 – (алуминиев амониев сулфат),

Е524 – …………………………….

Е525 – …………………………….

Е526 – …………………………….

Е527 – …………………………….

Е528 – …………………………….

Е529 – …………………………….

Е530 – …………………………….

………. от 530 до 550 няма такива добавки

Е550 – …………………………….

Е551 – …………………………….

Е552 – …………………………….

Е553 – …………………………….

Е554 – (разделителен агент силициеви соли натриев алуминиев силикат),

Е555 – (калиев алуминиев силикат)

Е556 – (калциев алуминиев силикат)

Е557 – …………………………….

Е558 – …………………………….

Е559 – …………………………….

Е560 – …………………………….

––– от 560 до 597 няма добавки

Е597 – …………………………….

Е598 – (калциев алуминат).

Е599 – …………………………….

Е600 – Нервна отрова – За гуанилат и глутамат от серията

Е601 – …………………………….

Е602 – …………………………….

Е603 – …………………………….

Е604 – …………………………….

Е605 – Нервна отрова – За гуанилат и глутамат от серията

Е606 – …………………………….

……. от 607 до 903 няма нищо

Е903 – ……………………………

Е904 – ВЯТЪР …. това е продукт на отпадъци от червеи. Червеите живеят в субтропичните страни. ???

Последните (следващите) редове ги добавих без редакция и без проверка…

1. Жълти брашнени червеи – Tenebrio molitor.
(Наричани обикновено брашно, жълто брашно, вълнени бръмбари, тъмни бръмбари)
2. Хлебарките – Blattodea.
3. Домашен скакалец – Acheta domesticus.
4. Мигриращ скакалец – Locusta migratoria ..
5. Биволски червей – Alphitobius Diaperinus.
Тези насекоми ще ни дадат много паразитна флора.  Хитина е твърда външна обвивка за насекоми, които разрушават вътрешните органи и причиняват заболявания, като:
Насекомите са резервоар на паразитна и патогенна флора, която осакатява човешките органи. Ако погледнете състава на продукта, прочетете:
E-120-karmin (червено багрило) е смес от червеи cachinel.
E-904 ВЯТЪР …. това е продукт на отпадъци от червеи. Червеите живеят в субтропичните страни.
Сега насекомите се добавят към захарни изделия, тестени изделия, месни изделия и напитки – всичко е добре да се проверява.
Алуминий в питейната вода:
водните съоръжения използват алуминий като флокулиращ агент. (формира или причинява образуването на малки бучки или маси).