Мерки диабет

Така… Казах и направих страничка… Сега бавно и полека ще се ориентирам в темата. Няма да стане за ден-два, така че търпение.

Една немска брошура , на български език, за диабета – на PDF е за изтегляне:

Американската агенция за регулация на храните и медикаментите – световно известната FDA ( ) е публикувала линк към материали по темата : https://www.fda.gov/consumers/minority-health-and-health-equity , това е море от информация, в което трудно се плува…
Разбира се има и няколко брошури, доста детски направени… Не мога да разбера защо измерват кръвната захар в проценти, когато това отговаря на mmol… ще ги поставя за теглене:

Министерство на здравеопазването на Република България, какво казва:

Профилактика на захарния диабет

  • Оценка на риска и провеждане на скрининг за захарен диабет при лица, които имат рискови фактори за развитие на заболяването
  • Промяна в начина на живот с цел постигане и поддържане на нормално телесно тегло
  • Редукция на телесното тегло –  препоръката е за снижение на теглото с 5-10%  или с 0.5-1.0 кг седмично
  • Провеждане на физическа активност – 30-45 минути умерена физическа активност през повечето дни от седмицата
  • Незабавно консултиране с лекар при установяване на някои от признаците на захарния диабет
  • При планирането на програми за превенция на захарен диабет е необходимо включване на съответни мерки, насочени към две основни групи – хората с повишен риск от развитие на диабет и цялото население.

Материалът е подготвен от проф. д-р Събина Захариева, национален консултант по ендокринология.
Захарен диабет
Диагноза и лечение на захарния диабет

Чета и си правя списък…
Следва…