Кръвна захар и диабет

Поразрових се по темата. Не е тайна, че имам малко проблеми в това направление. Споделям това в постовете си.

Макар, че когато си правите изследвания, в листа с резултатите има дадени референтни стойности, не е зле да знаете, че те са различни навсякъде по света.

Какви са референтните стойности?Според световната Здравна Организация (WHO), на която сме членове, стойностите са следните:(цитата е от сайта на организацията към май 2024г.)“Rationale:

The expected values for normal fasting blood glucose concentration are between 70 mg/dL (3.9 mmol/L) and 100 mg/dL (5.6 mmol/L). When fasting blood glucose is between 100 to 125 mg/dL (5.6 to 6.9 mmol/L) changes in lifestyle and monitoring glycemia are recommended. If fasting blood glucose is 126 mg/dL (7 mmol/L) or higher on two separate tests, diabetes is diagnosed. An individual with low fasting blood glucose concentration (hypoglycemia) – below 70 mg/dL (3.9 mmol/L) – will experience dizziness, sweating, palpitations, blurred vision and other symptoms that have to be monitored. Increased fasting blood glucose concentration (hyperglycemia) is an indicator of a higher risk to diabetes. An individual’s fasting blood plasma glucose (FPG) may be in the normal range because the individual is not diabetic or because of effective treatment with glucose-lowering medication in diabetics. Mean FPG at the national level is used as a proxy for both promotion of healthy diets and behaviours and, treatment of diabetes.”

https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/2380

И така:Нормалната кръвна захар (на гладно) е между 3.9 и 5.6, умишлено не ползвам измервателни единици, всяка лаборатория изписва в резултатите референтните стойности за единиците, които използва.При резултат между 5.6 и 6.9 (на гладно) – това се счита за преддиабетно състояние – световната здравна организация препоръчва “промяна в начина на живот”. При няколко последователни теста, ако нивата са по-високи от 7 се диагностира диабет.

Въпреки това в различните страни има различни “мерки” за състоянието диабет, преддиабет или размитото понятие инсулинова резистентност.

Според английските норми кръвната захар трябва да е между 4.0 и 5.9 (на гладно) и 7.8 (час и половина след хранене). (https://www.diabetes.co.uk)

В Русия горната граница е най-висока 8.0.
(https://minzdrav.gov.ru/)

В щатите – от 3.9 до 5.5 е нормалната кръвна захар.
(https://my.clevelandclinic.org/)
“(5.6 to 6.9 mmol/L), it usually means you have prediabetes. People with prediabetes have up to a 50% chance of developing Type 2 diabetes over the next five to 10 years.
И така… ако кръвната захар е между 5.6 и 6.9 (на гладно) “вие имате преддиабед”. Хората с преддиабед има 50% шанс да развият диабет ТИП2 в следващите 10 години.
If your fasting blood glucose level is 126 mg/dl (7.0 mmol/L) or higher on more than one testing occasion, it usually means you have diabetes.
Ако замерването на гладно няколко последователни пъти отчете 7 или повече – имате диабет (така казва сайта).

Още един американски сайт (правителствен), който дава референтни стойности: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK555976/

Normal range: 4 to 6 mmol/L or 72 to 108 mg/dL.

Prediabetes
Impaired fasting glucose range: 5.7 to 6.4 mmol/L or 100 to 125 mg/dL.
Impaired oral glucose tolerance test range at two hours post 75-gram oral glucose ingestion: 7.8 to 11.0 mmol/L or 140 to 199 mg/dL.
Това е за щатите.